UYUM EĞİTİM I Özel Eğitim Rehabilitasyon I 0542 392 35 95
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Bizi Arayın
+90 338 217 11 11
Bize Mail Gönderin
bilgi@uyumegitim.com
Çalışma Saatlerimiz
Salı - Pazar : 09.00 - 19.00

Bölüm Hakkında

Dil-konuşma, ses, yutma bozukluğu olan bireylere son teknolojik gelişmeler ve multidisipliner yaklaşımla danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

> Gecikmiş Dil ve Konuşma

Çocuğun konuşması yaşından beklenen düzeye ve yaşıtlarına göre eksiklikler içeriyorsa veya konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. Süreç dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve gerekli müdahale planlanması yapılmalıdır.

 

> Kekemelik-Hızlı Bozuk Konuşma (Akıcılık Bozuklukları)

Konuşma akışının, yineleme, takılma, solunum tutuklukları, kas gerilimi gibi nedenlerle engellenip kesintiye uğraması olarak tanımlanabilir. Ya da hızlı ve bozuk bir akışta görülebilir. Bu durumlar konuşmanın akıcılık bozukluğu olarak değerlendirilir. Detaylı değerlendirme sonucu konuşma akıcılığını sağlamaya yönelik terapi süreci planlanır.

 

>Konuşma Sesi Bozuklukları

Dil ve konuşma becerileri gelişirken her konuşma sesinin(harflerin) öğrenildiği belli bir yaş aralığı vardır. Bu yaş aralığı sonrasında sesin konuşma içinde uygun olarak üretilmemesi bu sesin edinilmediğinin göstergesidir. Konuşma anlaşılırlığı düşüktür. Bebeksil bir konuşma mevcuttur. Erken müdahale ve terapi ile bozukluk kısa süre de akranlarına uygun konuşma anlaşılırlığı yakalanabilir.

> Dil Bozuklukları

İşitme kaybı, zekâ geriliği, nörolojik, motor ya da sosyal gelişim geriliği gibi belirgin herhangi bir problemin olmadığı tür dil bozukluklularıdır. Sosyal ve akademik başarı için dilin hangi bileşenine ait bir bozukluk olduğu tanılanıp terapiler ile müdahale edilmelidir.

> Otizm’e Bağlı Dil-Konuşma Bozuklukları

Sosyal becerilerde ve iletişimde sorunlara da neden olabilen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi sosyal iletişimde görülen eksikliklerdir. Sosyal iletişimi en etkili gerçekleştirmenin yolu sözel ve sözel olmayan biçimleriyle dili kullanmaktan geçer. Görülen dil ve konuşma sorunlarına erken müdahale oldukça önemlidir.

 

> Motor Konuşma Bozuklukları

Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli kas gruplarında görülen güçsüzlük, zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma mekanizmasının etkilendiği bozukluklardır.

 

> Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozuklukları

Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bozukluktur. Bireyin gelişimiyle beraber çeşitli konuşma bozuklukları görülebilmektedir.

 

> Nörolojik Rahatsızlıklar Temelli Dil-Konuşma Bozuklukları (Afazi, Dizatri, TBH)

Beyinde edinilmiş bir hasara bağlı olarak oluşan, nörolojik kaynaklı dil ve konuşma bozukluğudur.

 

> İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları

İşitme, konuşma gelişiminde en önemli etkendir. Konuşma bozukluğu, işitme kaybının derecesine göre değişik şekillerde meydana gelir. Cilalandırma süreci sonrası dil ve konuşma becerilerinin sağlanması için müdahale oldukça önemlidir.

 

> Ses Bozuklukları

Çeşitli nedenlerden dolayı sesin perde, şiddet ya da kalitesinden birinin ya da birkaçının, konuşan kişinin ne söylediğinden daha fazla dikkat çektiği bozukluktur.

 

> Yutma Bozuklukları

Çoğunlukla nörolojik bir nedene bağlı olarak gelişen ve yutmanın değişik aşamalarında görülen yutma güçlüğüdür.

WhatsApp chat