UYUM EĞİTİM I Özel Eğitim Rehabilitasyon I 0542 392 35 95
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Bizi Arayın
+90 338 217 11 11
Bize Mail Gönderin
bilgi@uyumegitim.com
Çalışma Saatlerimiz
Salı - Pazar : 09.00 - 19.00

Önsöz – Niyet ve Hedefler Açıklaması

Mesleki Ahlak Kuralları, uygulamayı geliştirmek ve profesyonel mükemmelliği yaymak için ilkeleri ve yönergeleri zorunlu kılmıştır. Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklara, ailelerine, topluma, diğer profesyonellere ve kendilerine karşı bir sorumluluk taşıdıklarının farkında olmalıdır.

Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, yaygın olarak sahip olunan bir dizi ilkenin, profesyonel muhakemenin bireysel uygulamasına yardımcı olabileceği fikrine bağlı kalmaktadır. Mesleki Ahlak Kuralları, mesleğin öz değerlerine değinmektedir.

Uluslararası standartlarda benimsenen aşağıdaki altı ilke yasa değil, ahlaki davranış ve tutum standartlarıdır.

 

İlke 1:  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların akademik, psikolojik, fiziksel ve sosyal potansiyelini özenle besler.

1-A.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, akademik, psikolojik, fiziksel ve sosyal öğrenmenin entegrasyonu ile tüm öğrencilerde büyümeyi destekler ve önayak olur.
1-BUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, beraber çalıştıkları çocukların itibarına ve değerine saygı duyar.

1-C.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların kendi kimliklerine değer vermelerine, engellilik halleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur ve kendi öğrenimleri üzerine derinlemesine düşünmelerine ve kendi hayat tecrübeleriyle bağdaştırmalarına katkıda bulunur.

 

İlke 2: Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklar için profesyonel ve destekleyici bir ortam oluşturarak kendi profesyonel bilgilerini uygularlar.

2-A.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, öğrenci başarısını teşvik etmek için kendi profesyonel bilgilerini uygular.

2-B.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, insan gelişimi ve öğrenme teorisinin güçlü bir anlayışına bağlı olarak programlar geliştirir ve uygular.

2-C.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, öğrencilerin en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri için gerekli kaynakları savunur.

2-DUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklara ihtiyaç duyulan bilgi, hizmetler ve kaynaklara erişimi sağlamak için çaba gösterir.

 

İlke 3: Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, kendi profesyonel gelişimlerini desteklemek için kendi öğrenimlerini üstlenirler.

3-A. Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, profesyonel bilgi ve gelişimin kendi uygulamalarının temelleri olduğunun bilincindedir.

3-B.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, kendi mevzularını bilirler, kendileri ve birlikte çalıştıkları çocuklar arasındaki öğrenmenin iki taraflı doğasına saygı duyar.

3-C.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, kendi uygulamalarını geliştirmek için çeşitli eğitim araştırma formlarından yararlanıp katkıda bulunarak, profesyonel olarak gelişmek için bir dizi bireysel ve işbirliksel öğrenim tecrübeleriyle meşgul olurlar.

3-DUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, kendi beceri alanları içerisinde faaliyette bulunur ve profesyonel ustalıklarını geliştirip artırırlar.

3-EUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, yeni gelişimlerin bilgilerini takip eder ve eğitim, çalışma ya da denetlenmiş tecrübe aracılığıyla kendi ilgili alanlarında yeterliliği sürdürürler.

 

İlke 4: Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, beraber çalıştıkları özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların yararına iş arkadaşlarına ve diğer profesyonellere saygı duyar, onları destekler ve onlarla işbirliği yapar.

4-A.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, yüksek standartları oluşturmak ve sürdürmek için iş arkadaşlarını cesaretlendirir ve destekler.

4-B.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, ortak meslektaşlarına saygı duyar ve kendi meslek dallarındaki kişilerle meslektaş dayanışmasını korumak için çalışır.

4-CUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, meslektaşlarının profesyonel itibarını ya da faaliyetlerini kötü niyetle zedelemez.

4-DUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, bir iş arkadaşının yeterliliği, performansı ya da profesyonel kapasitesiyle ilgili yanlış ya da kötü niyetli ifadelerde bulunmaz.

 

İlke 5: Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların anne ve babalarıyla işbirliği yapar ve güven ortamı oluşturup mahremiyete saygı duyar.

5-A.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocukları desteklemek için kaynakları kullanmada ve kapsamlı hizmetler oluşturmada toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

5-B.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklar için programlar geliştirmek üzere bu çocukların anne ve babalarıyla ayrıca topluluk üyeleriyle ortak olurlar.

5-C.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, kültürel çeşitliliğin, aile dinamiklerinin, cinsiyetin ve toplumun işbirliği yaptığı kişilerin hayatlarını nasıl şekillendirdiğini anlayabilir.

5-DUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, insanlar arasındaki ilişkilerin değişim için önemli bir araç olduğunu anlayabilir.

5-EUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, çocuklar ve aileleri hakkında sahip oldukları özel bilginin gizli doğasına saygı duyar ve bu bilgiyi yalnızca öğrencilerin üstün yararı için kullanır.

 

İlke 6: Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, öğrenme birliğinin entelektüel ve etik temelini geliştirir.

6-A.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, içlerine yerleşmiş güven yükümlülüklerinin farkındadır.

6-BUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, büyüme ve gelişim için sırdaş, akıl hocası ve savunucudur.

6-CUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, çocuklar, genç nesil ve toplum için rol model olduklarının bilincindedir.

6-DUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları PersoneliUyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları’nın misyonu, değerleri, etik ilkeleri ve etik standartlarının sürekli olarak farkındadır ve bunlara bağlı olarak faaliyette bulunur.

6-E.  Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları Personeli, çocuklarla, genç anne babalarla, profesyonellerle ve toplumun diğer tüm üyeleriyle çalışırken yüksek seviye profesyonelliği her zaman muhafaza etmeyi amaçlar.

 

NOT: Yukarıdaki yazı Özel Eğitim Öğretmenleri Ulusal Derneği’nden (NASET) çeviri yapılarak Türkçe’ye uyarlanmıştır.

 

WhatsApp chat